Zgłoszenie do Programu "Absolwent UMK"

Wypełnij, przygotuj wniosek (sprawdź, wydrukuj) i podpisz!

Dane personalne
nazwisko
nazwisko na dyplomie
nazwisko panieńskie
imię
drugie imię
PESEL
data urodzenia    
miejsce urodzenia
Dane teleadresowe
ulica
numer domu i mieszkania
miejscowość
kod -
poczta
województwo
kraj
telefon
adres e-mail
Wpisanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji z UMK (zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204).
Podany mail zostanie zarejestrowany jako identyfikator logowania na stronach Programu.
Dane o studiach
wydział
rodzaj studiów
kierunek
tryb studiów
rok ukończenia  
numer dyplomu
tytuł/stopień naukowy
Obecna sytuacja zawodowa
pracuję                   nie pracuję                   jestem na emeryturze
Korzystanie ze zbiorów bibliotek UMK:
Deklaruję chęć korzystania ze zbiorów bibliotek UMK - Szczegóły
O Programie "Absolwent UMK" wiem dzięki informacji:
na rozdaniu dyplomów
w internecie
od znajomych
w prasie
na ulotce wysyłanej do absolwentów
na plakatach
od Partnera Programu (np. teatr, biblioteka, szkoła językowa) jakiego?
Portal absolwent.umk.pl
Wyrażam zgodę na udostępnienie w wyszukiwarce absolwentów (dostępnej tylko zalogowanym posiadaczom Karty Absolwenta UMK) następujących danych:
imienia, nazwiska, kierunku i trybu studiów oraz roku ukończenia
adresu e-mail